Skontaktuj się:

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Na czym polega nadzór budowlany?

Nadzór budowlany stanowi kluczowy element każdej inwestycji budowlanej, zarówno na etapie projektowania, jak i realizowania poszczególnych prac. Kto może go sprawować i jakie czynności obejmuje? Na te pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

 

Nadzór budowlany — czym jest w praktyce?

W praktyce nadzór budowlany to obowiązek monitorowania zgodności realizowanych prac z obowiązującymi przepisami oraz ustalonymi standardami jakości. W ten sposób zapewnia się optymalne warunki do powstania bezpiecznych, trwałych i funkcjonalnych obiektów. W zakresie nadzoru budowlanego w Grójcu, realizowanego przez naszą firmę, znajduje się kontrola prawidłowości prowadzenia prac budowlanych, a więc sprawdzenie, czy konstrukcja na każdym etapie budowy odpowiada założeniom projektu, czy stosowane materiały spełniają wymagania, a także czy ekipa robocza przestrzega obowiązujących norm i zasad bezpieczeństwa pracy.

Nadzór budowlany to również kontrola jakości prac po ich zakończeniu. Osoba odpowiedzialna za nadzór budowlany czuwa nad całym procesem odbioru robót. Dodatkowo nierzadko odpowiada za wykonanie przeglądu okresowego obiektu. Przegląd taki umożliwia ocenę stanu technicznego budynku, identyfikację ewentualnych usterek lub wad oraz planowanie działań prewencyjnych bądź naprawczych. Do innych powinności osoby odpowiedzialnej za nadzór budowlany należy również opracowanie dokumentacji powykonawczej. Tego rodzaju dokumentacja stanowi podsumowanie całego procesu realizacji inwestycji i zawiera informacje na temat poszczególnych etapów prac, użytych materiałów oraz zastosowanych rozwiązań technicznych.

 

Kto może sprawować nadzór budowlany?

Nadzór budowlany może sprawować wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, potwierdzone przez uprawnienia budowlane. Uprawnienia te przyznawane są przez właściwe komisje egzaminacyjne działające przy izbach inżynierów budownictwa. Proces uzyskiwania uprawnień obejmuje przede wszystkim praktykę zawodową oraz zdanie egzaminu z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach.